Klubová historie

    Již v minulosti, zejména po roce 1945 se scházela mládež, aby na volném trávníku hrála míčové hry. Bylo to zásluhou učitelského sboru, který zde působil na Obecné škole. Později se mládežníci scházeli u nově vybudovaného koupaliště „ ve Dvoře“ pod lesem.
    Ani po roce 1950, kdy se veškeré sportovní zápolení sjednocuje, se na Provodově nenachází dostatek vzájemného porozumění a podpory pro založení některého druhu sportu. V roce 1961 zásluhou několika příznivců byla ustavena tělovýchovná organizace „Sokol“ a byl založen fotbalový oddíl „ Sokol Provodov“. Slibně se rozvíjející sportovní spolek s činností dlouho nevydržel. Hrál v soutěži čtvrté třídy jen rok. Za zmínku stojí, že jako hřiště sloužila částečně upravená louka u Nábělkového, v místní části zvané „Brodnisko“. V tu dobu se začíná budovat nové hřiště za lesní správou „Na Rakovcoch“, jelikož stávající hřiště nevyhovuje. Organizace však nemá dostatek finančních prostředků pro činnost, ani obecné podpory, zápolí také s nedostatkem registrovaných hráčů pro mistrovské soutěže, a tak se dobře rozvíjející tělovýchovná činnost v obci opět rozpadá.
    Počátkem roku 1973 se znovu oživil zájem o založení sportovní organizace na Provodově. Dne 10. února 1974 byla na ustavující schůzi opět obnovena tělovýchovná činnost na Provodově a založen fotbalový oddíl TJ Provodov. V letech 1974 až 1978 bylo v rámci akce „Z“, a s podporou tehdejšího vedení místního zemědělského družstva, vybudováno nové travnaté hřiště na louce za Obecní zahradou. V roce 1996 byl klub přejmenován na FC Rak Provodov. Další rozvoj výstavby areálu fotbalového hřiště umožnilo, až majetkoprávní vyrovnání s původními majiteli pozemků v roce 1999 a převedení těchto parcel do majetku obce. V letech 2001 až 2003 se sportovní areál dočkal výstavby nových kabin, včetně sociálního zařízení. V roce 2005 začala, za podpory hlavního sponzora současného předsedy pana Josefa Raka a jeho stavebních společností, rekonstrukce hřiště, z důvodů špatné průsakovosti a nekvalitnímu travnatému povrchu. Součástí rekonstrukce bylo i rozšíření hrací plochy, nové ohrazení, záchytné sítě za brankami a podél hřiště, a také přístupový chodník okolo hrací plochy. V následujícím roce byla postavena nová příjezdová cesta od části Brodnisko. V roce 2009 bylo dobudováno i umělé zavlažování trávníku.
    Od založení, až do sezony 1997 - 1998 působilo družstvo mužů se střídavými úspěchy i neúspěchy v nejnižší třídě okresní soutěže. Prvního postupu dosáhl klub v létě 1998. Od roku 1998 až do roku 2004 se tým postupně dostal do Župního přeboru, jenž byl později přejmenován na Krajský přebor. Tady „Áčko“ působí již osmou sezonu. Za účelem uplatnění vlastních odchovanců byl v roce 2002 založen rezervní „B“ tým.
    Nesmělé pokusy o práci s mládeží se datují na přelom sedmdesátých a osmdesátých let. První oficiální sezonu odehrálo družstvo starších žáků v letech 1982 – 1983. Po sezoně se však tým rozpadl. Další pokus byl v druhé polovině osmdesátých let, ale opět po dvou sezonách se s činností končí. Třetí pokus byl již úspěšný. Od sezony 1999 – 2000 se nepřetržitě pracuje s mládeží i v našem klubu. Začíná prudký rozvoj klubu a začínají se postupně zakládat týmy starších žáků v roce 1999, dorostu 2008, mladších žáků 2010 a starší přípravky 2011.
     Ke sportovním úspěchům bezpochyby patří jednotlivé postupy v soutěžích mužů až do Krajského přeboru. Krajský pohár klub získal celkem 4x. Největšího úspěchu však bylo dosaženo ziskem takzvaného „Krajského Double“ v sezoně 2009 – 2010, Za tímto názvem se skrývá vítězství v Krajském přeboru a zároveň v Krajském poháru v jedné sezoně. Vybojovaného postupu do Divize se však klub vzdal z důvodů velkých vzdáleností na hřiště soupeřů a s tím spojené vysoké časové i finanční náročnosti.
    V roce 2012 tvoří fotbalový oddíl 5 mužstev, z toho dvě mužstva dospělých, jedno mužstvo dorostu, mladších žáků a přípravky. Starší žáci hostují v sousedních Ludkovicích. Mužstvo dospělých „A“ hraje  krajský přebor  Zlínského kraje a účastní se i krajského fotbalového poháru. Mužstvo dospělých „B“, složené převážně z vlastních odchovanců, hraje v okresní soutěži IV. třídu. Družstvo dorostenců hraje okresní přebor a mužstva žáků a starší přípravky hrají mistrovské zápasy v okresní soutěži. Navíc se oddíl věnuje i výchově nových nadějí v tzv. „fotbalové školičce“, kde trenéři pracují s malými dětmi, které ještě nedosáhly věku, aby mohly hrát žákovské soutěže. Klub každoročně pořádá „Memoriál Honzíka Kubelky“ na počest tragicky zesnulého talentovaného chlapce. Jedná se o letní turnaj fotbalových nadějí ve věku starších žáků.